Pictoform® ledlinjesystem, är ett av resultaten från forskningsprojektet ”Bykort for Blinde”, översatt till ´Stadskarta för Blinda´ som startades av Dansk Design Center och Erhvervsfremmestyrelsen i 1993.

   Knud Holscher Industriel Design och landskapsarkitekt Charlotte Skibsted skapade i samarbete med GH form i 1995 den taktila beläggningen, som skulle hjälpa med att säkert guida den blinda och synskadade genom stadens ytor.

   I 2013 blev det ursprungliga Pictoform programmet uppdaterat till större linjer och knoppar – Pictoform II, så det uppfyller kraven i EU’s förordning ISO/DIS 21542 för blindledlinjer, som gäller från 2018.

   Pictoform® ledlinjer läggs så att de följer den naturliga gångsträckan och kan följas med fot eller käpp. Både mönstrens form och ljud som gjutjärnsplattan ger när de rörs av käpp, hjälper att leda en blind och synskadad. Markeringsknopparna använder man för att uppmärksamma om fara, de betyder – Stopp. När riktningen av ledstråket ändras informerar man det med en tom ruta av samma material, sedan fortsätter linjen dit man vill leda.

   Serien har även utvecklats till att man kan lägga in en kontrast färg i ledlinje- eller knopp elementen, så att det även fungerar för synsvaga.

   Please enter an Access Token on the Instagram Feed plugin Settings page.

   © Copyright 2017. Pictoform Aps. Bækgaardsvej 64, DK-4140 Borup udviklet af Langhoff IT