Monterings vägledning och FDU dokument

MONTERING AV SOLO ELEMENT
GH form rekommenderar att solo elementen monteras av GH-forms
egna utbildade montörer när möjligt.

Därigenom kan vi även stå för hållbarheten av montaget.
För att få monteringsanvisningar klicka här

MONTERING AV BELÄGGNINGSPLATTOR
Vid komplett monteringsvägledning för beläggningsplattor, klicka här
Var uppmärksam på höjden, mer info finns här

MONTERING AV TUNNA PLATTOR
Vid komplett monteringsvägledning av 8 mm plattor, klicka här

DOKUMENTATION
Vid beställning medföljer ett FDU (Förvaltning, Drift & Underhålls) dokument för varje produkt.

Du kan även begära FDU dokument genom att klicka här