Plattor

VAD ÄR EN PLATTA?
En platta är en 8 mm tjock gjutjärnsplatta där undersidan är gjuten med räfflor för optimal vidhäftning. Översidan är identisk med det övriga produktprogrammet för beläggningsplattor.

VARFÖR ANVÄNDS PLATTA?
Plattan används där det inte är möjligt att lägga en beläggningsplatta, vilket kan förekomma inomhus eller där man har värme slingor, också på trappor, gångbroar etc.

VILKA PRODUKTER FINNS SOM PLATTA?
I produktprogrammet tillverkas alla våra Pictoform 26 och Pictoform 36 beläggningsplattor även som 8 mm plattor.

HUR MONTERAS PLATTAN?
Normalt monteras de tunna plattorna med fästmassa på ett fast och rengjort underlag.
Plattan ska ligga i nivå med den omgivande beläggningen, så att de taktila markeringarna sticker upp över
omgivande terräng. Det går att köra på dessa gjutjärnsplattor men det är viktigt att underlaget är 100% stabilt och att fästmassan är jämnt fördelad.