top of page

Ledelinjesystemer

- til blinde og svagtsynede
i det offentlige rum

Ledelinjesystemer er belægningssten, der har til formål at støtte blinde og svagsynede mennesker, når de færdes gennem byen. 

Opmærksomhedsfelt

Arbejder du med DGNB-certificeret byggeri?

Vores ledelinjer i støbejern er EPD-certificeret – en miljøvaredeklaration der er udviklet iht. anerkendte europæiske og internationale standarder med kravene i EN 15804. 

EPD_DK_for_web_1920x1080_transparent_edited.png

Ledelinjer kan anvendes til mange formål. De kan markere en rute hen over et areal, markere et skift fra eksempelvis fortov til kørebane, angive busstoppesteder med videre. Der vil især være et behov for at etablere systemet på trafikale knudepunkter og bymidter med åbne pladser og gågader.

ledelinjer til blinde

...ved retningsændringer

Der placeres et kvadratisk eller
rundt opmærksomhedsfelt, hvor
ledelinjer mødes, vinkelret på opmærksomhedsfeltet.

Taktile ledelinjer

...ved trapper

Mindst 300 mm før trappens øverste trin placeres et opmærksomhedsfelt på 600 mm i hele trappens bredde. 

DSC_0849.JPG

... ved fodgængerfelt 

Mindst 300 mm før stop placeres et opmærksomhedsfelt på mindst
600 mm i fodgængerovergangens bredde. 

taktile fliser

... ved åbne pladser 

På større åbne pladser, torve mm. hvor der ikke er andet at orientere sig efter, etableres en ledelinje med opmærksomhedsfelter. 

indendørs ledelinje

... indendørs ledelinjer

Indendørs ledelinjer ses ofte ved offentlige institutioner ved ex. reception, elevator, toilet, til og fra hovedindgangen mm.

Rådgivning og vejledning af ledelinjer

GH Form har modtaget ID prisen samt IF Award for Pictoform ledelinjer for svagtseende.

Pitcoform
bottom of page