top of page

Etablering
af ledelinjer

Ledelinjer lægges så de følger de naturlige ganglinjer og kan føles med fod eller stok. Både mønstrenes form og lyden, som stenene afgiver, når de berøres med mobilitystokken, er med til at guide blinde og svagsynede.

Etablering

Systemet er meget enkelt med kun to markeringer: 

1 /  Ledelinjeelement, består af gentagelse af en aflang form og betyder 'gå'. 

2 / Knopelement, placeres i felter og betyder 'fuld opmærksomhed'.

En ledelinje lægges vinkelret på et opmærksomhedsfelt og må ikke 
ændre retning uden denne markering.

 

Ledelinjen skal begynde og afslutte med et opmærksomhedsfelt for 
at sikre, at det er nemt at finde ind til linjen. 

 

Der skal være god plads på begge sider af ledelinjen, da man skal kunne gå i begge retninger. 

 

Opmærksomhedsfelterne skal gøre opmærksom på, at der sker noget nyt, eksempelvis ophør af ledelinjen, retningsændring, fodgængerovergang, billetsalg, trappe og elevator.

 

Opmærksomhedsfelter kan etableres uden linje, men der kan ikke etableres linje uden opmærksomhedsfelt. 

 

Disse principper er grundlæggende og gældende både udendørs og indendørs.

 

Størrelsen på et opmærksomhedsfelt afhænger af de trafikale forhold.
Som hovedregel skal felterne udendørs være over et skridts længde.

Hvor pladsen er for trang, kan feltstørrelsen sættes ned. 

 

Feltet foran fodgængerovergange og oven for trapper skal minimum være 600 mm i dybden. Feltet skal have overgangens eller trappens bredde. 

2

Ledelinjer og opmærksomhedfelter

Retningsændring 
Der placeres et kvadratisk opmærksomhedsfelt, hvor ledelinjer mødes, vinkelret på opmærksomhedsfeltet. 

Trapper
Mindst 300 mm før trappens øverste trin placeres et opmærksomhedsfelt på 600 mm i hele trappens bredde. For foden af trappen er der ikke behov for et opmærksomhedsfelt, med mindre der skal kommunikeres 'her er trappeopgangen'. 

Fodgængerfelt  
Mindst 300 mm før stop placeres et opmærksomhedsfelt på mindst 600 mm i fodgængerovergangens bredde. 

Åbne pladser
På større åbne pladser, torve og så videre, hvor der ikke er andet at 
orientere sig efter, etableres en ledelinje med opmærksomhedsfelter. Ved opstilling af boder, cykel- og tøjstativer og lignende skal der sikres plads til minimum 500 mm fri passage på begge sider af ledelinjen. 

Trafikale knudepunkter
Trafikale knudepunkter projekteres efter nævnte principper.

Indendørs

Indendørs kan der være brug for ledelinjer til reception, elevator, toilet, fra og til hovedindgang og så videre. Indendørs kan et mindre opmærksomhedsfelt være tilstrækkeligt, da ganghastigheden i reglen vil være lavere indendørs end udendørs. 

bottom of page