top of page

Vejledninger

Vi har mange års erfaring med rådgivning i forbindelse med projektering af blindeledelinjer og opmærksomhedsfelter.

Taktile ledelinjer

Rådgivning
& vejledninger

Vi anbefaler, at soloelementer monteres af GH Forms egne uddannede montører, eller af en af vore faste samarbejdspartnere i Norden. Herved kan vi stå inde for holdbarheden af de monterede ledelinjer og opmærksomhedsfelter. Det anbefales tillige at der indgås aftale om vedligeholdelse mellem bygherre og GH Form.

VIDSTE DU AT...

Pictoform® ledelinjesystem er et af resultaterne fra forskningsprojektet 'Bykort for Blinde', der blev iværksat af Dansk Design Center og Erhvervsfremmestyrelsen i 1993. Knud Holscher Industriel Design og landskabsarkitekt Charlotte Skibsted skabte i samarbejde med GH Form i 1995 belægningsstenene, som skulle hjælpe med at føre blinde og svagsynede mere sikkert gennem byen.

Støbejernselementerne findes i mange varianter og kan leveres og monteres som fliser eller som klinker. Markeringerne er støbt med enten knopper eller med linje. Der kan vælges ledelinje med én enkelt linje eller med 3 parallelle linjer. 

Når der anvendes ledelinjer, anbefales det at etablere opmærksomheds-
felter ved ledelinjens ophør og begyndelse, for at lede brugeren til og fra linjen igen. Tillige lægges opmærksomhedsfelter hvor linjen ændrer retning. Opmærksomhedsfelter kan lægges alene ved fodgængerfelter, trapper mm. 

Kontakt os

Tak for din besked
bottom of page